Propuneți un articol

Languages: Texts in Romanian, English, French, and Italian are welcome. 
Frequency: One volume per year; articles can be submitted at any time and receive a response within two weeks. The date of publication coincides with the date of acceptance of the final text, and this determines the journal number in which the article is included.

Fees: The journal does not charge for any service provided. The publication of papers and the review process are free of charge.

____________________

Authors retain the copyright of their papers.
All published papers are in open access and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence CC BY, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

____________________

Each article is preliminarily assessed by members of the editorial team. A plagiarism check is performed before any content analysis. The journal has a zero-tolerance plagiarism policy (including self-plagiarism).
Then the text is sent to two independent scholars for anonymously (”blind”) peer reviewing.

____________________

Revista acceptă spre publicare articole în limbile română, engleză, franceză și italiană, pe teme din domeniul pedagogiei digitale. Publicarea este gratuită.

Articolele se pot trimite oricând, pe toată durata anului. Data publicării coincide cu data acceptării textului final, iar aceasta determină numărul de revistă în care articolul este încadrat.

Pentru a propune un articol pentru a fi publicat în Revista de Pedagogie Digitală, trimiteți un email la office@iEdu.ro, cu trei fișiere atașate: articolul, date despre autori, declarație.

(1) Articolul trebuie să fie în format editabil (preferabil în MS Word sau compatibil) și să conțină: titlu, autori (prenume nume, titlu, afiliere instituțională, țara), rezumat în limba articolului, rezumat în engleză, cuvinte cheie, conținutul articolului (inclusiv tabele, grafice, imagini, bibliografie în format APA).

Indiferent de limba articolului, acesta trebuie să aibă și rezumat în limba engleză. Rezumatul trebuie să fie concis, clar, cuprinzător, să includă premisa și ideile-forță și/sau concluzii importante ale studiului. Orientativ, acesta ar putea avea în jur de 1.500 de caractere.

(2) Un fișier separat cu date despre autori trebuie să însoțească articolul, atașat la email, cu informații despre fiecare autor: nume complet, adresa de email, titlul academic, numele instituției, link la profilul academic (ORCiD – preferabil – sau Thomson Researcher ID sau Publons sau Scopus sau Academia.edu sau ResearchGate sau Google Scholar). Autorul principal (sau cel cu care se corespondează) înscrie și numărul de telefon. Adresele de email și numerele de telefon nu vor fi făcute publice decât dacă autorul/ autorii specifică expres că doresc ca acestea să apară pe pagina articolului.

(3) Propunerea trebuie acompaniată de o declarație, semnată de toți autorii, prin care aceștia declară că lucrarea este originală, nu a fost publicată anterior nici măcar parțial și nici nu a fost trimisă pentru publicare către altă revistă sau conferință.

____________________

Propunerile de articole primesc un răspuns în maxim două săptămâni. Câteodată, echipa de evaluatori solicită refacerea unor părți din articol, retrimiterea imaginilor în formate de o calitate mai bună, completarea bibliografiei sau refacerea/ traducerea rezumatului, înainte ca decizia de publicare sau de respingere să fie luată.