Școala online în ciclul primar: Perspective ale profesorilor, elevilor, părinților

Online school în primary education: Perspectives of teachers, pupils, parents

Part of the life of the society in which it develops and on which it has an impact perhaps not always fully assumed and respected, the school benefits both from the scientific structure and from the tendency – natural and necessary – to investigate the new. So how do we deal with the digital reality that students live in and that even the most conservative of teachers can’t dissociate themselves from? Here is the plot of this work!

In this context, the purpose of this work is to investigate and assess the impact of online schooling on Romanian grounds, following the opinions of the three active educational performers immerged in it the most: teachers, pupils, parents. The inquiry has followed the primary education learning path, as part of a deeper concern for this field, with an open eye towards both achievements and challenges. The questionnaires have given the possibility to all three categories to express personal perspectives and conclusions.

The reasonable deduction of the present educational approach is that online courses represent a milestone in the functioning of Romanian schools, providing us with the ability to acknowledge the importance of both direct interaction and need to develop acquires in terms of technology.

Articol integral

How to cite ChatGPT and AI products

In the context of increasing access to tools that use artificial intelligence, the outcome of debates about intellectual property is important because it allows us to set the limits in which we can appropriate or refer to a product we have created with the help of AI applications, constructed as original or derivative work, using in its turn, indiscriminately, a large amount of original works protected by copyright law as a source of inspiration.
At this time, texts, images or sounds generated at your request by an artificial intelligence tool cannot be attributed to it. Content generated with artificial intelligence applications does not carry intellectual property restrictions – it can be used freely, for any legal means, including commercial use. The partial or exclusive contribution or intervention of artificial intelligence in the development of a text, image or any other product cannot be detected with certainty. To acknowledge the AI contribution, it is recommended to add a note in a visible place.
Artificial intelligence is not ”concerned” about truth or originality, it is concerned with constructing a plausible product, generating the most likely sequel for each sequence of text, image or sound, using as a benchmark a database of similar digital products. Therefore, the result must be checked carefully.

Articol integral

Experimentul Ariadna. Rolul inteligenței artificiale în științele educației

Rolul IA în modelarea și remodelarea conținutului științific este notabil în mai multe domenii științifice. Ariadna (Artificial intelligence advancement to nurture social science areas) este un studiu longitudinal inițiat în 2022 cu scopul de a estima valoarea adăugată a inteligenței artificiale în domeniul științelor sociale; o anumită parte a științelor educației a fost aleasă, pentru a beneficia de cantitatea mare de conținut-sursă nou și disponibil gratuit: pedagogia digitală, restrânsă și mai mult la o serie de 27 de teme teoretice și practice.

Experimentul Ariadna încearcă să scoată în evidență contribuția inteligenței artificiale (IA) la dezvoltarea științelor sociale. (1) O aplicație de IA pentru chat a fost folosită pentru o conversație ghidată, cu scopul de a estima capacitatea IA de a produce conținut științific inovator. (2) Un număr de 27 de texte pe teme din științele educației au fost generate, în decembrie 2022, folosind cele mai avansate instrumente de IA disponibile gratuit. Aceleași solicitări vor fi folosite și în 2023 pentru a genera din nou conținutul. O comparație a rezultatelor va fi făcută în următoarele faze ale experimentului Ariadna. (3) Unele dintre articolele generate au fost comparate cu texte științifice elaborate de cercetători, pe aceeași temă, în aceeași perioadă.

Articol integral

Rolul jocurilor video în predarea literaturii (Eseu)

Într-o eră a digitalizării continue, profesorii apelează la noua tehnologie pentru a se adapta universului studenților lor, pentru a rămâne relevanți în această continuă schimbare a intereselor. Elevii sunt motivați de elementele culturii populare, fiind expuși constant unui mediu bogat în informații și tipare textuale. Și totuși, care este legătura dintre literatură și jocuri video? În primul rând, există o asemenea legătură?

Elevii au nevoie de îndrumare în ceea ce privește dezvoltarea abilităților literare de analiză și comunicare, precum și a gândirii literare. Orele dedicate integrării jocurilor video în mediul literar corespund pasiunilor elevilor, punând în lumină un interes major al acestora, reprezentat de divertismentul în mediu virtual. Până în acest moment, competențele de lectură și abilitățile literare erau aplicate cărților, dar aceleași abilități pot fi aplicate mai multor medii în care povestirea joacă rolul principal, precum benzile desenate, filmele și jocurile video.

Jocurile video au evoluat de la un simplu mijloc de divertisment la un instrument de învățare de o calitate profundă. Adesea, elevii consideră că sunt o parte mai semnificativă a unei povești în cadrul unui joc video decât în mediul creat de cărți. Nevoia profesorilor de a examina jocurile video ca literatură pornește de la lipsa de interes pentru lectură a elevilor din clasele actuale care au crescut petrecând mai mult timp jucând jocuri video decât citind cărți.

Însă cum putem folosi jocurile video pentru a preda literatura și pentru a dezvolta competențele de analiză ale elevilor noștri?

Articol integral

Pedagogia digitală: Definiție și arie conceptuală

Există o pedagogie digitală, ca domeniu distinct, diferit de pedagogia generală și de oricare altă pedagogie? Dacă da, care sunt finalitățile, obiectul de studiu, metodele specifice și principiile pedagogiei digitale? Ce este pedagogia digitală și cum se articulează cu științele educației? Acestea sunt întrebările etapei de debut a unei arii emergente în cadrul științelor educației, în care practica ne provoacă, ne determină, ne impulsionează la lărgirea corpului existent de cunoștințe și metode pedagogice.

Articolul contribuie la contextualizarea ansamblului de informații, experiențe și cunoștințe științifice, condiții, relații, semnificații care orbitează în jurul sintagmei „pedagogie digitală”. Termenul în sine este utilizat de peste 10 ani – primele articole dedicate fiind din 2011, cu elemente de proto-pedagogie digitală în 2004: Latham, apud Fyfe – însumând însă o serie de concepte și practici mult mai vechi, câteodată într-o manieră nouă.

Articol integral