Cursuri     |     Înscriere

Digital Challenges in Higher Education
Pedagogie digitală
- un program de formare pentru cadre didactice din învățământul superior -
implementat de Institutul pentru Educație

 

 

 

Programul de formare este compus din trei cursuri online. Acestea se desfășoară în format hibrid (sincron și asincron), fără costuri de participare:

1   Inteligența artificială în educație
2   Metode de predare online
3   Soft skills și comunicare în educația digitală

 

Format – hibrid: sesiuni sincrone în română + sesiuni asincrone în engleză.


Participarea este gratuită.

Audiență: Cursurile se adresează cadrelor didactice din învățământul superior.
 
Au prioritate cadrele didactice din instituțiile echipei de autori de curs:
•   Universitatea din București
•   Școala Națională de Științe Politice și Administrative (SNSPA)
•   Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași

 

 

Formatori și autori de curs:

 
 

Competențe DigCompEdu (cf. OME 4150/ 2022):
• Dezvoltare profesională continuă digitală (1.4) – nivelul 5
• Selectarea resurselor digitale (2.1) – nivelul 6
• Crearea și modificarea resurselor digitale (2.2) – nivelul 6
• Predare (3.1) – nivelul 4
• Învățare autoreglată (3.4) – nivelul 4
• Accesibilitate și incluziune (5.1) – nivelul 6
• Diferențiere și personalizare (5.2) – nivelul 6
• Implicarea activă a elevilor (5.3) – nivelul 6
• Informare și alfabetizare media (6.1)
• Crearea de conținut digital (6.3) – nivelul 6
• Utilizarea responsabilă (6.4) – nivelul 6
• Rezolvarea problemelor digitale (6.5) – nivelul 6

Desfășurare: Participanții pot alege unul, două sau toate cursurile:

 

Sincron (în română)

Asincron (în engleză)

Inteligența artificială în educație
Olimpius Istrate (UB), Ciprian Ceobanu (UAIC), Simona Velea (SNSPA)

6 ore
27 febr., 5 martie, 12 martie
(18:00 – 20:00)

Aprox. 21 de ore

Metode de predare online
Ciprian Ceobanu (UAIC), Nicoleta Duță (UB)

~ 6 ore
În aprilie

Aprox. 19 ore

Soft skills și comunicare în educația digitală
Simona Velea (SNSPA), Ruxandra Chirca (UB)

~ 6 ore
În aprilie

Aprox. 22 de ore

 

 

Formular de preînscriere: https://forms.gle/4XNTxzjtscmEZAFM7
Înscrierea este deschisă până la data de 16 februarie (inclusiv). Locurile sunt limitate. Veți primi prin e-mail mai multe informații despre desfășurare, nu mai târziu de 19 februarie.

 

„Inteligența artificială în educație” este un curs hibrid ce urmărește familiarizarea cadrelor didactice cu aspectele pedagogice, tehnice și etice ale utilizării IA în educație. Pe parcursul formării, participanții sunt implicați în dezbateri asupra valorii IA pentru activități didactice, de cercetare și de dezvoltare profesională. Sunt invitați să exerseze variate instrumente cu IA pentru a-și susține demersurile de cercetare, pentru a proiecta parcursuri de învățare, pentru a dezvolta materiale suport pentru predare, pentru a construi situații educative relevante, actuale, eficiente.

Durata formării este de aproximativ 30 de ore (din care 6 ore în cele 3 întâlniri sincron online): conținut (teorie și tutoriale), exerciții și aplicații practice, sarcini de lucru pentru evaluare continuă, testul final.

Rezultate așteptate ale învățării. La sfârșitul activității, participanții vor fi capabili:

Conținuturi (sesiunile asincron):

 1. Ce este inteligența artificială?
 2. Cum putem utiliza aplicațiile cu inteligență artificială?
 3. Integrarea instrumentelor IA în educație
 4. Competențe de utilizare a IA
 5. Pedagogie digitală cu IA
 6. Aspecte etice ale utilizării IA în educație

1   Inteligența artificială în educație – elemente introductive

2   Metode de predare online

În contextul actual al creșterii ponderii educației digitale, este important pentru cadre didactice să utilizeze metode eficiente de predare online pentru a-i implica pe studenți și pentru a crește performanța în învățare.

Cursul „Metode de predare online” abordează practic cunoștințele și abilitățile necesare pentru a excela în mediul de predare online. Participanții vor explora diverse strategii, instrumente și tehnici de instruire pentru a crea experiențe de învățare virtuale captivante și interactive.

Obiectivele programului:

Cunoștințe, abilități, atitudini vizate:

Rezultate ale învățării. Până la finalul programului de formare, participanții vor fi capabili:

Conținuturi (sesiunile asincron):

 1. Introducere în predarea online
 2. Proiectarea experiențelor de învățare online
 3. Strategii și tehnici de predare online
 4. Evaluare și feedback online
 5. Construirea comunităților de învățare online
 6. Managementul clasei online
 7. Tehnologii și tendințe emergente în predarea online

În era digitală, predarea eficientă nu se limitează la cunoașterea conținutului. Abilitățile de tip „soft skills” joacă un rol vital în crearea unor experiențe de învățare online captivante și de impact.

Cursul „Soft skills și comunicare în educația digitală” se concentrează pe formarea competențelor necesare pentru predare digitală și pentru crearea un climat pozitiv și interactiv în mediul educațional digital.

Programul aduce în prim plan importanța abilităților de comunicare, adaptabilitate, empatie și colaborare între educatori pentru a implica și sprijini în mod eficient studenții în peisajul învățării online. Prin stăpânirea acestor abilități, cadrele didactice pot crea conexiuni semnificative cu studenții lor, pot promova participarea activă și pot facilita un mediu de învățare online favorabil.

Obiectivele formării:

Competențe/ abilități vizate:

Rezultate ale învățării. Până la sfârșitul programului de formare, participanții vor fi capabili:

Conținuturi (sesiunile asincron):

 1. Strategii de comunicare eficiente
 2. Crearea de medii captivante de învățare online
 3. Adaptabilitate și reziliență în mediile educaționale online
 4. Cultivarea empatiei și incluziunii în educația online

3   Soft skills și comunicare în educația digitală

 

Formular de preînscriere: https://forms.gle/4XNTxzjtscmEZAFM7
Înscrierea este deschisă până la data de 16 februarie (inclusiv). Locurile sunt limitate. Veți primi prin e-mail mai multe informații despre desfășurare, nu mai târziu de 19 februarie.

 

The content of the asynchronous training was developed within the Erasmus+ KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education project – ”Digital Challenge in Higher Education” D-ChallengHE (project number: 2022-1-IT02-KA220-HED-000087029).

The Romanian partner in D-ChallengHE project is the Institute for Education – Bucharest (» More info...)

 

 


Cursuri online în ritm propriu


Cursuri online cu suport tutorial


Pedagogii inovative

 

 


Formare de formatori


Sprijin profesional ulterior


Acces la instrumente pentru DPC